CSR – Biznes Społecznie Odpowiedzialny

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania własnej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym to nie tylko spełnianie przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji oraz przyszłego rozwoju a nie jedynie jako koszt

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu buduje dobrą reputację firmy, zarówno w oczach klientów, jak i społeczności lokalnych, pracowników czy mediów i przekłada się na jej wyniki finansowe. Zapraszamy do wdrożenia CSR z naszym wsparciem…

Kontakt dla Firm zainteresowanych współpracą:
Artur Witkowski, biuro@europrogres.pl, tel. 603 499 123

 

up