Oferta

Oferujemy Państwu profesjonalne oraz skuteczne usługi doradcze i szkolenia. Wszyscy nasi pracownicy, konsultanci, wykładowcy, trenerzy i współpracownicy mają bogate i różnorodne doświadczenie co stanowi gwarancję wysokiej jakości oferowanych przez nas usług. W grupie naszych Klientów są zarówno duże, jak i średnie oraz małe i mikro przedsiębiorstwa a także podmioty administracji publicznej, III sektor, jak również klienci indywidualni. Specjalizujemy się w:

 • Sporządzaniu wniosków o udzielenie dotacji pozwalających na pozyskanie dostępnych funduszy UE
 • Kompleksowym wypełnianiu formularza wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich (wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami)
 • Sporządzaniu biznes planu, studium wykonalności i innych niezbędnych opracowań w toku ubiegania się o dofinansowanie
 • Pozyskiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych
 • Asystowaniu przy składaniu wniosku do odpowiedniej instytucji zarządzającej
 • Zarządzaniu projektem po otrzymaniu dotacji
 • Nadzorze nad realizacją harmonogramu prac
 • Sporządzaniu raportów okresowych, rocznych i wniosków o płatność

Prowadzimy działalność szkoleniową w zakresie:

 • Organizacji szkoleń otwartych
 • Organizacji szkoleń zamkniętych
 • Organizacji konferencji i seminariów
 • Coachingu menedżerskiego
 • Doradztwa w rozwoju wspomaganym szkoleniami dofinansowywanymi z funduszy europejskich
 • Badania i analizy potrzeb szkoleniowych w firmach

Ponadto oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania różnorodnych przedsięwzięć szkoleniowych, realizowanych zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego, a także inne podmioty i organizacje. W kontaktach z Klientami dużą wagę przykładamy do indywidualnego podejścia do każdego projektu w tym zakresie oferujemy:

 • Wykonanie analizy możliwości pozyskania wsparcia z funduszy UE
 • Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze szczegółowym budżetem
  • Wdrażanie działań projektowych, w tym m.in.:
  • Pozyskanie trenerów i/lub instytucji szkoleniowych dla potrzeb realizacji projektu
  • Organizacja szkoleń
  • Przygotowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
  • Nadzór nad szkoleniami
  • Bieżący monitoring szkoleń
  • Badanie efektywności szkoleń
 • Przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych
 • Bieżące i ostateczne rozliczanie projektów

Zarządzamy projektami szkoleniowo-doradczymi:

W zakres oferty wchodzi planowanie i koordynacja pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (podwykonawcy, trenerzy, eksperci kluczowi). Realizujemy zadania merytoryczne związane zarówno z usługami szkoleniowo-doradczymi, jak również promocją i rekrutacją. Zarządzanie projektami obejmuje także opracowanie wewnętrznych procedur przepływu informacji, niezbędnych ze względu na poprawne rozliczenia finansowe środków pomocowych, ponadto odpowiadamy za:

 • Organizację procesu szkoleniowego
 • Przygotowanie programu szkoleniowego
 • Opracowanie harmonogramu szkoleń wraz z partnerami uczestniczącymi w projektach
 • Przygotowanie i archiwizację dokumentacji szkoleniowo-doradczej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

Zajmujemy się również ewaluacją projektów i sporządzaniem raportów z ewaluacji:

Usługa ewaluacji dotyczy zarówno osiągniętych rezultatów wynikających z działań merytorycznych, jak też rozliczeń finansowych jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. Dzięki posiadanemu przez nas szerokiemu wachlarzowi instrumentów kontroli i monitoringu odpowiadamy również za powyższy proces w oparciu o informacje uzyskane samodzielnie, jak też od potencjalnych partnerów uczestniczących w realizowanych projektach. Umożliwia to nam w profesjonalny, a co najważniejsze szybki sposób określić istotne wskaźniki, które podlegają weryfikacji (niezależnie czy są to osoby, liczba szkoleń czy też np: liczba stworzonych nowych miejsc pracy).

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 

up