Wdrażamy ISO w służbie zdrowia

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES realizuje projekty wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania wg norm ISO w placówkach służby zdrowia.

Wdrażamy systemy zarządzania jakością wg norm ISO w służbie zdrowia: szpitalach, przychodniach, sanatoriach, NZOZ, gabinetach stomatologicznych.

 

W placówkach medycznych wdrażamy:

 • system zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001)
 • system zarządzania środowiskowego (ISO 14001)
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001)
 • system zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000)
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)
 • CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Corporate Social Responsibility (ISO 26000)

 

Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu norm ISO w placówkach służby zdrowia. Ich doświadczenie i wiedza poparta jest licznymi certyfikatami oraz sukcesami w zrealizowanych projektach wdrożeniowych w placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Dlaczego ISO w służbie zdrowia?

Na rynku placówek służby zdrowia istnieje nieustająca konkurencja w zakresie jakości świadczonych usług. Konkurencja towarzysząca placówkom medycznym ma bezpośrednie przełożenie na decyzje przed jakimi są one stawiane, a mianowicie podjęcie wyzwania wdrożenia i certyfikacji  systemów zarządzania: jakością (PN-EN ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001), bezpieczeństwa żywności (ISO 22000), bezpieczeństwa informacji (ISO 27001).

Posiadanie certyfikatu ISO pozwala na łatwiejsze pozyskanie środków finansowych z NFZ. Placówki, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością otrzymują dodatkowe punkty w konkursach ofert ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Korzyści z wdrożenia Systemów Zarządzania ISO w służbie zdrowia:

 • zagwarantowanie pacjentom wysokiej jakości świadczonych usług,
 • wzrost wiarygodności i zaufania do placówki pacjentów, kontrahentów oraz jednostek go finansujących
 • optymalizacja procesów, zwiększenie efektywności działania placówki
 • zwiększenie konkurencyjności placówki medycznej na rynku usług medycznych
 • uporządkowanie dokumentacji, stosowanych procedur, instrukcji oraz określenie jednoznacznych odpowiedzialności
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi
 • zapewnienie ciągłego rozwoju poprzez ciągły rozwój polegający na realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz działań korygujących i zapobiegawczych
 • wykorzystywanie certyfikatu ISO do celów marketingowych

W ramach wdrożenia Systemów Zarządzania ISO oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu wstępnego
 • opracowanie dokumentacji
 • pełny pakiet szkoleń
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych i opracowanie przeglądu zarządzania
 • udział w audycie certyfikującym
 • outsourcing funkcji pełnomocnika

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001), systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001), systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO22000), systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO27001),  zapraszamy do kontaktu.

UWAGA ! Wrzesień 2018 ostatecznym terminem certyfikacji wydania normy 9001:2015

Z przyjemnością odwiedzimy Państwa placówkę i odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości.

up