Szkolenia dla Pracowników Urzędów Pracy

„Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz biznes plan w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej”

Uczestnicy szkolenia od tej edycji będą mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej. Materiały będą dostępne dla uczestników szkolenia również po jego zakończeniu.

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

Cel warsztatów szkoleniowych:

Celem warsztatów jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z praktycznym poznaniem zasad budowy Biznes Planu od A do Z, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szanse i zagrożenia jego późniejszej realizacji uwarunkowanej realnością jego założeń, specyfiką otoczenia uruchamianej nowej firmy oraz oceną jej potrzeb w procesie tworzenia i uruchamiania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali dobrą orientację w zakresie warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdobędą umiejętności konstruowania poszczególnych etapów Biznes Planu, nabędą wiedzę związaną z nadzorem nad jego wdrożeniem i realizacją wraz z umiejętnością oceny realności zawartych w nim założeń i oceny możliwości jego wykonania.

Program został tak skonstruowany, że stosunkowo łatwo można go poddać modyfikacjom aby w sposób najbardziej doskonały był on przystosowany do potrzeb i możliwości uczestników jednak pożądane jest aby uczestnicy warsztatów posiadali podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia usługi doradczej.

 

Czas trwania szkolenia:

24 godziny zajęć dydaktycznych (3 dni).

22.06.2016r. (środa)

23.06.2016r. (czwartek)

24.06.2016r. (piątek)

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego trenera w formie wykładowo – warsztatowej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz z wykorzystaniem studium przypadku, wymianą doświadczeń i rozwiązywaniem zadań problemowych. Warsztaty są prowadzone w jednej trzydniowej sesji.

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia

 

Materiały szkoleniowe otrzymywane przez uczestników:

 • Skrypty obejmujące treścią omawiane zagadnienia w części wykładowej i warsztatowej;
 • Wydruk prezentacji multimedialnych z częścią do notatek;
 • Testy przydatne w pracy doradcy dla starterów (osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą;
 • Wzory, szablony do przygotowania własnych testów;
 • Wzory, szablony do przygotowanie pakietów doradczych;
 • Kopię materiałów w wersji elektronicznej (na płycie CD).
 • Podręcznik / Poradnik Jednoosobowa Firma – wydawnictwo BL Info, wydanie styczeń 2016

 

Cena Szkolenia:

1 450,00 zł /osoba

 

Świadczenia zawarte w cenie:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do dodatkowych materiałów w formie e-learningu,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 2 noclegi (miejsce w pokoju 2 os.; pokoje 1os. w razie dostępności za dopłatą)
 • pełne wyżywienie (od obiadu do obiadu),
 • przerwy kawowe (całodzienne),
 • parking,
 • koordynacja ze strony organizatora,
 • pakiet integracyjny od organizatora (możliwość korzystania z wybranej oferty SPA hotelu).

Miejsce szkolenia:

Hotel  Mercure Racławice Dosłońce
Conference & SPA****
Dosłońce 56, 32-222 Racławice
pow. Miechów /koło Krakowa/

www.dosloncespa.pl

up