Szkolenia dla Pracowników Urzędów Pracy

„Przeprowadzenie prawidłowej kontroli / wizyty monitorującej przez Urzędy Pracy w podmiotach zewnętrznych z którymi podpisano umowy o korzystanie ze środków publicznych – praktyczny warsztat”.

Termin i miejsce szkolenia: 27-29.06.2016, BędziemyślHotel Senator Gran Via

 Oferta szkoleniowa PDF Oferta szkoleniowa PDF…

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

CELE SZKOLENIA

 • Wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia, zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania kontrolnego oraz podstawami prawnymi kontroli u beneficjentów korzystających ze środków publicznych;
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi korzystającymi ze środków publicznych oraz praktycznych umiejętności prowadzenia postępowania kontrolnego, sporządzania dokumentacji pokontrolnej i zarządzania tą dokumentacją;
 • Wypracowanie wzorcowej dokumentacji pokontrolnej oraz procedur realizacji kontroli.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do Pracowników Urzędów Pracy, zajmujących się realizacją i rozliczaniem umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w ramach dostępnych instrumentów rynku pracy, pracowników pionu kierowniczego oraz innych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

20 godzin zajęć dydaktycznych (3 dni).

27.06.2016r. (poniedziałek)

28.06.2016r. (wtorek)

29.06.2016r. (środa)

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne postępowania kontrolnego – ustawy, standardy i inne akty wykonawcze.
 2. Zadania Kierownictwa i Pracowników nadzorujących oraz wykonujących czynności kontrolne.
 3. Prawidłowa organizacja procesów kontrolnych w PUP, m.in.:
 • regulamin kontroli;
 • upoważnienia do kontroli;
 • przygotowanie kontroli;
 • dokumentowanie czynności kontrolnych;
 • prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanego;
 • postępowanie w sprawie zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń;
 1. Postępowanie kontrolera w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 2. Postępowanie odwoławcze w procesie kontrolnym – przykładowa dokumentacja.
 3. Odpowiedzialność
 4. Podstawy prawne przeprowadzania przez Urzędy Pracy kontroli zewnętrznych/wizyt monitorujących u beneficjentów wynikające z zawartych i realizowanych umów.
 5. Uregulowania dotyczące procesów oraz częstotliwości przeprowadzania kontroli zewnętrznych, wynikające: z przepisów ustawowych oraz przepisów instytucji dysponujących środkami publicznymi, a także z planu kontroli i zakresów czynności pracowników PSZ.
 6. Dotychczasowe instrumenty rynku pracy podlegające kontroli w ramach zawartych i realizowanych umów – szczegółowe omówienie zasad ich realizacji i kontroli:
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje),
 • doposażenia/wyposażenia miejsca pracy,
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne.
 1. Instrumenty podlegające kontroli po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – szczegółowe  omówienie zasad ich realizacji i kontroli:
 • bony stażowe,
 • bony zatrudnieniowe,
 • bony szkoleniowe,
 • trójstronne umowy szkoleniowe KFS i inne.
 1. Dokumentacja postępowania kontrolnego od A do Z – wzory dokumentów – protokoły, informacje pokontrolne, notatki z wizyt monitorujących, inne.
 2. Warsztaty – studium przypadku; sporządzanie i wypełnianie dokumentacji kontrolnej.
 3. Omówienie zagadnień problemowych, podsumowanie szkolenia.

 

CENA SZKOLENIA

1 600,00 zł /osoba

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Senator Gran Via

Olchowa 211F

39-127 Będziemyśl

www.hotel-senator.pl

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 2 noclegi (miejsce w pokoju 2 os.; pokoje 1os. w razie dostępności za dopłatą)
 • pełne wyżywienie (od obiadu do obiadu),
 • przerwy kawowe (całodzienne),
 • parking,
 • koordynacja ze strony organizatora,
 • pakiet integracyjny od organizatora (możliwość korzystania z wybranej oferty SPA hotelu).

 

DODATKOWE INFORMACJE, DANE DO KONTAKTU:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski
tel.(0 52) 387 02 30, tel/ fax (0 52) 345 51 30, kom. 603 499 123
e-mail biuro@europrogres.pl, www.europrogres.pl; www.mojregion.pl

 

Zapraszamy do uczestnictwa

up