Szkolenia dla Pracowników Urzędów Pracy

Szkolenie indywidualny plan działania (IPD) w teorii i praktyce.

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się tworzeniem Indywidualnych Planów Działania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami sporządzania IPD.

Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, pracownicy urzędów pracy, pracownicy biur karier, liderzy klubów pracy, edukatorzy, nauczyciele.

Cel szkolenia:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat przygotowania Indywidualnego Planu Działania.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat koncepcji i założeń  IPD, zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi tworzenie IPD,  nauczą się wykorzystywać Indywidualny Plan Działania w praktyce.

Metody pracy:
Wykład, dyskusja, analiza przypadku, demonstracja, odgrywanie ról, praca w grupach zadaniowych.

Materiały:
Skrypt szkoleniowy oraz materiały dodatkowe rozdawane w czasie szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogaty pakiet materiałów kart, formularzy, scenariuszy przydatnych w trakcie tworzenia i realizacji IPD.

Czas trwania szkolenia:
16 godzin (2 dni)

Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

30.06 – 01.07.2016

Miejsce szkolenia:

Hotel Senator Gran Via, Olchowa 211F

39-127 Będziemyśl

www.hotel-senator.pl

Cena Szkolenia:

1 150,00 zł /osoba

Świadczenia zawarte w cenie:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • 1 nocleg (miejsce w pokoju 2 os.; pokoje 1os. w razie dostępności za dopłatą)
  • pełne wyżywienie (od obiadu do obiadu),
  • przerwy kawowe (całodzienne),
  • parking,
  • koordynacja ze strony organizatora,
  • pakiet integracyjny od organizatora (możliwość korzystania z wybranej oferty SPA hotelu).

Dodatkowe informacje:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski
tel.(0 52) 387 02 30, tel/ fax (0 52) 345 51 30, kom. 603 499 123
e-mail biuro@europrogres.pl, www.europrogres.pl; www.mojregion.pl.

up