Szkolenia dla Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej

ipdZapraszamy Państwa na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia: „Doradztwo zawodowe w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej”. Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania modułu doradztwa zawodowego w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej. Szkolenie adresowane jest do pracowników Instytucji Pomocy Społecznej.

Termin i miejsce szkolenia: 29.07.2016, Hotel 3 Trio, Białystok.

Więcej…


WnioskiZapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia pt. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020”. Szkolenie kierowane jest do pracowników Instytucji Pomocy Społecznej, w tym do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na nowe zasady stosowane w dokumentacji programowej oraz składanych projektach do POWER 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia: 28.07.2016, Hotel 3 Trio, Białystok.

Więcej…


Zapraszamy Państwa na koleje specjalistyczne szkolenie: „Doradztwo zawodowe w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej”. Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania modułu doradztwa zawodowego w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej. Szkolenie adresowane jest do pracowników Instytucji Pomocy Społecznej. Wyróżnikiem naszych szkoleń jest praktyczne podejście do omawianej tematyki, zajęcia są prowadzone przez praktyków na co dzień pracujących w zakresie przedmiotowych szkoleń.

Termin i miejsce szkolenia: 26.07.2016, Hotel Loft 1898, Suwałki.

Więcej…


2317004Na bazie naszych doświadczeń z poprzednich szkoleń oraz Państwa zapytań przygotowaliśmy kolejne szkolenia, które mogą być przydatne w Państwa codziennych działaniach, pierwsze z nich to szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020”. Szkolenie kierowane jest do Instytucji Pomocy Społecznej, w tym do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na nowe zasady stosowane w dokumentacji programowej oraz składanych projektach do POWER 2014-2020.

Termin i miejsce szkolenia: 25.07.2016, Hotel Loft 1898, Suwałki.

Więcej…


st-photo

Zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie dotyczące przygotowania wniosków aplikacyjnych do konkursu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenie w zakresie dofinansowania projektów, mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Termin i miejsce szkolenia: 14.06.2016, Hotelu Brda, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz.

Więcej…

up