Szkolenia dla Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej

Zapraszamy Państwa na koleje specjalistyczne szkolenie: „Doradztwo zawodowe w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej”. Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania modułu doradztwa zawodowego w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej.

Program szkolenia

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

Profil uczestnika szkolenia:

Profil uczestnika szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Instytucji Pomocy Społecznej. Wyróżnikiem naszych szkoleń jest praktyczne podejście do omawianej tematyki, zajęcia są prowadzone przez praktyków na co dzień pracujących w zakresie przedmiotowych szkoleń.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wykorzystania modułu doradztwa zawodowego w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej.

Cele szczegółowe szkolenia to :

 • Zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania doradztwa zawodowego dla aktywizacji społecznej i zawodowej klientów;
 • Zapoznanie z możliwościami stosowania IPD w projektach;
 • Zapoznanie z narzędziami do realizacji poszczególnych etapów IPD.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • Rozwiną umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta;
 • Rozwiną umiejętność wypracowania schematu działań beneficjentów w projekcie;
 • Rozwiną kompetencje w zakresie doboru metod i technik w projektowaniu doradztwa zawodowego w projekcie;
 • Nabędą wiedzę stosowania IPD w pracy z klientami (beneficjentami projektów);
 • Nabędą wiedzę i umiejętności w monitorowaniu postępów klienta w osiąganiu celów;
 • Wymienią z pozostałymi uczestnikami doświadczenia – dobre praktyki.

Metody pracy:

Szkolenie odbywa się głównie w formie warsztatu. Wybrane techniki pracy: prezentacja, ćwiczenia, testy i kwestionariusze, praca w grupach.

Materiały:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bogaty pakiet materiałów kart, formularzy, scenariuszy przydatnych w trakcie tworzenia i realizacji IPD. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymują: skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis.

Czas trwania szkolenia:
9.00 – 16.00 (8 godzin dydaktycznych),

Termin szkolenia:
25.07.2016r. /wtorek/

Szczegółowa tematyka szkolenia:

Program szkolenia:

 • Doradztwo zawodowe w projektach realizowanych przez Instytucje Pomocy Społecznej;
 • Przedstawienie możliwości wykorzystania doradztwa zawodowego w aktywizowaniu klientów Instytucji Pomocy Społecznej;
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów a dobór odpowiednich technik i narzędzi;
 • Schematy działań w projekcie i pomiar efektywności;
 • Dokumentacja doradcy zawodowego w projekcie;
 • Motywacja klientów oraz motywowanie;
 • Motywacja klienta do zmiany – jak pracować z motywacją klienta do zmiany;
 • Indywidualny Plan Działania – skuteczne narzędzie w aktywizacji społecznej i zawodowej klientów Instytucji Pomocy Społecznej;
 • IPD – Cele i zasady stosowania Indywidualnych Planów Działania;
 • Etapy pracy w stosowaniu Indywidualnych Planów Działania;
 • Diagnoza zasobów klienta;
 • Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i autodiagnozy zasobów;
 • Definiowanie celu a motywacja;
 • Techniki definiowania dobrych celów w pracy z klientem;
 • Planowanie działań – przykładowe IPD;
 • Zarządzanie działaniami;
 • Skuteczność na rynku pracy;
 • Monitoring działań procesu doradczego.

Szkolenie prowadzi doświadczony trener, praktyk w omawianej dziedzinie, licencjonowany doradca zawodowy i certyfikowany trener.

Miejsce szkolenia:
Hotel Loft 1898,
Pułaskiego 24K,
16-400 Suwałki.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Koszt szkolenia:
350,00 zł / osoba.

Świadczenia zawarte w cenie:

 • Materiały szkoleniowe skrypt szkoleniowy, notatnik, długopis, oraz pakiet materiałów kart, formularzy, scenariuszy przydatnych w trakcie tworzenia i realizacji IPD;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • Całodzienny serwis kawowy;
 • Obiad;
 • Koordynacja ze strony organizatora.

Dodatkowe informacje, dane do kontaktu:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES
Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski
tel. 603 499 123 tel/ fax (0 52) 345 51 30,
e-mail biuro@europrogres.pl,
www.europrogres.pl.

up