Szkolenia dla Osób Indywidualnych

miniatura-business-world-541430_640ABC Przedsiębiorczości.

Szkolenie dedykowane jest osobom ubiegającym się o przyznanie środków w postaci dotacji, na podjęcie działalności gospodarczej będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy.

 

PDF Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

DOC Formularz zgłoszeniowy w formacie DOC

 

Czas trwania szkolenia:

20 godzin zegarowych, w tym zajęcia praktyczne 7 godzin zegarowych, 3 dni robocze.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy na temat zakładania, prowadzenia i rozliczeń prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć / ilość godzin:

Nr modułu Tematy zajęć edukacyjnych

Czas realizacji w godzinach

zajęcia teoretyczne

zajęcia praktyczne

1. Aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2

1

2. Procedury rejestracji  działalności gospodarczej.

1

1

3. Zarządzanie firmą (podatki, ubezpieczenia społeczne.

3

2

4. Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników.

2

-

5. BHP w firmie.

2

-

6. Marketing w małej firmie.

3

3

Razem:

13

7

Ogółem szkolenie:

20

 

Rodzaj wydawanego zaświadczenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 22maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.,     667)

 

Cena szkolenia:

205,00 zł /osoba

 

Termin szkolenia:

01-03.06.2016

 

Miejsce szkolenia:

Gołdap

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES
ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski
tel.(0 52) 387 02 30, tel/ fax (0 52) 345 51 30, kom. 603 499 123
e-mail biuro@europrogres.pl.

up