Szkolenia dla Konsultantów Punktów Informacyjnych

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia: „Przygotowanie biznes planu do projektów inwestycyjnych w ramach FE 2014-2020” dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych.

Uczestnicy szkolenia od tej edycji będą mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej. Materiały będą dostępne dla uczestników szkolenia również po jego zakończeniu.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego trenera w formie wykładowo – warsztatowej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz z wykorzystaniem studium przypadku, wymianą doświadczeń i rozwiązywaniem zadań problemowych. Warsztaty są prowadzone w jednej dwudniowej sesji.

Program szkolenia – Przygotowanie biznes planu do projektów inwestycyjnych

 

Materiały szkoleniowe otrzymywane przez uczestników:

  • Skrypty obejmujące treścią omawiane zagadnienia w części wykładowej i warsztatowej;
  • Wydruk prezentacji multimedialnych z częścią do notatek;
  • Kopię materiałów w wersji elektronicznej (na płycie CD).

Kolejne terminy i miejsca przeprowadzenia warsztatów podamy wkrótce.

up